مشاوره و مدیریت اجرایی نیروگاه های فتوولتائیک

طراحی و اجرای نیروگاه های فتوولتائیک
24 مرداد 1399
 

نیروگاه 100کیلو واتی- جندق1 (JAN1)

نیروگاه 100 کیلو واتی جندق 1 (JAN1) ، اولین سامانه فتو ولتائیک نصب شده در محدوده شهرستان جندق استان اصفهان بوده و با سرمایه گذاری شرکت پاک نیرو جندق احداث شده است.

عملیات نصب و راه اندازی این نیروگاه در پاییز سال 96 به انجام رسید و در تاریخ 18/8/96 به شبکه سراسری متصل شد.

در این نیروگاه از پنل های پلی کریستال با ظرفیت 270w و از اینورترهای SMA استفاده شده و سازه آن از نوع کوبشی اجرا شده است.

تیم فنی مجموعه پاک نیرو سولار ، مشاوره و مدیریت اجرایی این پروژه (شامل خرید تجهیزات ، انتخاب پیمانکار و نظارت بر طراحی ، اجرا و راه اندازی) را در کارنامه خود دارد.

 
 
 

نیروگاه 100کیلو واتی- اصفهان1 (ESF1)

نیروگاه 100 کیلو واتی اصفهان1 (ESF1)، اولین سامانه فتو ولتائیک نصب شده در محدوده شهر اصفهان بوده که به صورت کوبشی اجرا شده است.

این نیروگاه با سرمایه گذاری شرکت پاک نیرو جندق احداث شده است.

عملیات نصب و راه اندازی این نیروگاه در پاییز سال 96 به انجام رسید و در تاریخ 30/7/96 به شبکه سراسری متصل شد.

در این نیروگاه از پنل های پلی کریستال با ظرفیت 270w و از اینورترهای SMA استفاده شده و سازه آن از نوع کوبشی اجرا شده است.

تیم فنی مجموعه پاک نیرو سولار ، مشاوره و مدیریت اجرایی این پروژه (شامل خرید تجهیزات ، انتخاب پیمانکار و نظارت بر طراحی ، اجرا و راه اندازی) را در کارنامه خود دارد.