طراحی و اجرای نیروگاه های فتوولتائیک

مشاوره و مدیریت اجرایی نیروگاه های فتوولتائیک
18 مهر 1397
تست و عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری نیروگاه های خورشیدی
12 شهریور 1400
 

نیروگاه 70کیلو واتی- اصفهان2 (ESF2)

نیروگاه 70 کیلو واتی اصفهان2 (ESF2)، اولین سامانه فتو ولتائیک نصب شده در محدوده شهرستان سجزی استان اصفهان بوده و با سرمایه گذاری شرکت پاک نیرو جندق احداث شده است.

عملیات نصب و راه اندازی این نیروگاه در پاییز فروردین سال 97 به انجام رسید و در تاریخ 15/2/97 به شبکه سراسری متصل شد.

در این نیروگاه از پنل های مونو کریستال با ظرفیت 325w و از اینورترهای SMA استفاده شده و سازه آن از نوع کوبشی اجرا شده است.

تیم فنی مجموعه پاک نیرو سولار ، مدیریت اجرایی ، طراحی و اجرای این پروژه (شامل طراحی ، خرید تجهیزات ، اجرا و راه اندازی) را در کارنامه خود دارد.

نیروگاه 20 کیلو واتی- اصفهان سولار1 (ESF.solar1):

نیروگاه 20 کیلو واتی اصفهان سولار1 (ESF.solar1)، در محدوده روستای کلمنجان از توابع شهرستان اصفهان و با سرمایه گذاری شرکت پاک نیرو سولار و مشارکت سرمایه گذار محلی احداث شده است. عملیات نصب و راه اندازی این نیروگاه در مرداد ماه سال 97 به انجام رسید و در تاریخ 27/5/97 به شبکه سراسری متصل شد.
در این نیروگاه از پنل های مونو کریستال با ظرفیت 295w و از اینورترFronius استفاده شده است.
تیم فنی مجموعه پاک نیرو سولار ، مدیریت اجرایی ، طراحی و اجرای این پروژه (شامل طراحی ، خرید تجهیزات ، اجرا و راه اندازی) را در کارنامه خود دارد.

نیروگاه 15 کیلو واتی – اصفهان سولار2 (ESF.solar2):

نیروگاه 15 کیلو واتی اصفهان سولار2 (ESF.solar2)، در شهرستان خمینی شهر و با سرمایه گذاری خصوصی احداث شده است.

عملیات نصب و راه اندازی این نیروگاه در اسفند ماه سال 96 به انجام رسید و در تاریخ 19/1/97 به شبکه سراسری متصل شد.

در این نیروگاه از پنل های مونو کریستال با ظرفیت 325w و از اینورترSMA استفاده شده است.

تیم فنی مجموعه پاک نیرو سولار ، مدیریت اجرایی و طراحی این پروژه را در کارنامه خود دارد.