تست و عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری نیروگاه های خورشیدی

طراحی و اجرای نیروگاه های فتوولتائیک
24 مرداد 1399
عیوب رایج در پنلهای خورشیدی
12 شهریور 1400

نیروگاه 100کیلو واتی- اصفهان1 (ESF1):

نیروگاه 100 کیلو واتی اصفهان1 (ESF1) ، در محدوده شهر اصفهان (در محل مجتمع آموزشی صنعت آب و برق) و با سرمایه گذاری شرکت پاک نیرو جندق اجرا شده است.

تیم فنی مجموعه پاک نیرو سولار ، تدوین و اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات این نیروگاه را در قالب برنامه های PM ، EMو CM در کارنامه خود دارد.

نیروگاه 70کیلو واتی- اصفهان2 (ESF2):

نیروگاه 70 کیلو واتی اصفهان2 (ESF2)، در محدوده شهرستان سجزی استان اصفهان و با سرمایه گذاری شرکت پاک نیرو جندق احداث شده است.

تیم فنی مجموعه پاک نیرو سولار ، تدوین و اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات این نیروگاه را در قالب برنامه های PM ، EMو CM در کارنامه خود دارد.