عیوب رایج در پنلهای خورشیدی

تست و عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری نیروگاه های خورشیدی
12 شهریور 1400

دسته بندی عیوب پنل های خورشیدی :

به‌طورمعمول، عیوب پنل های خورشیدی در سه گروه عیوب ابتدای طول عمر،عیوب نیمه‌عمر و عیوب پس از پایان عمر مفید تقسیم می‌شوند.
عیوب ابتدای طول عمر موقع شروع به کار ماژول PV اتفاق می‌افتند. این عیوب روی قیمت ماژول و دستمزد نصاب تأثیر چشمگیری دارند، زیرا آن‌ها در قبال این عیوب مسئول هستند. انواع عیوب ابتدای طول عمر توسط یک شرکت توزیع برق در آلمان تقسیم‌بندی شده و در شکل بالا آورده شده است.
شکل بالاتوزیع عیوبی که ممکن است در طول 8 سال اول استفاده از ماژول‌ها رخ دهد(عیوب نیمه عمر) را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در شکل دیده می‌شود 36% عیوب ناشی از لایه لایه شدن، 33% عیوب ناشی از اشکال در شیشه روی ماژول، 12% عیوب ناشی از اشکال در جعبه‌تقسیم و کابل‌ها، 10% ناشی از سوختگی سلول‌ها و 9% مربوط به اشکال در لایه محافظ بوده است.
منبع : کتاب اصول عیب یابی و بازرسی ماژول های فتوولتائیک