محیط زیست میراث نسل های گذشته نیست ، بلکه امانتی است از نسل های آینده در دستان ما

عیب یابی و تست نیروگاه های خورشیدی :


مجموعه پاک نیرو سولار در زمینه عیب یابی و تست نیروگاه های خورشیدی همراه شما خواهد بود. تست های به روز قابل اجرا عبارتند از :

 • - تست I-V curve
 • - تست ترموگرافی هوایی
 • - تست الکترولومینسنس
 • - آنالیز توان DC
 • سوابق اجرایی در زمینه نیروگاه های مگاواتی:

  1-نیروگاه 10 مگاواتی غدیر واقع در شهرستان مهریزاستان یزد

  2-نیروگاه 5 مگاواتی شمس واقع در شهرستان نیراستان یزد

  3-نیروگاه 10 مگاواتی کورده واقع در شهرستان لار استان فارس

  4-نیروگاه 10 مگاواتی غدیر واقع در شهرستان جرقویه استان اصفهان

  5-نیروگاه 10 مگاواتی فهرج واقع در شهرستان فهرج استان یزد

  6-نیروگاه 10 مگاواتی واقع در شهرستان قم

  7-نیروگاه 10 مگاواتی چادرملو واقع در استان یزد

  مشاوره و مدیریت اجرایی نیروگاه های خورشیدی:


  مجموعه پاک نیرو سولار در زمینه مشاوره و مدیریت اجرایی نیروگاه های فتو ولتائیک در قالب قراردادهای MC همراه شما خواهد بود.

  سوابق اجرایی:

  1- نیروگاه 100 کیلو واتی واقع در شهرستان جندق

  2-نیروگاه 100 کیلوواتی دانشکده صنعت آب و برق اصفهان واقع در شهر اصفهان

  3-نیروگاه 30 مگاواتی یان چشمه شرکت آریا زاگرس چهارمحال و بختیاری

  4-نیروگاه 1 مگاواتی شرکت پودر انارک استان اصفهان

  طراحی و اجرای نیروگاه های خورشیدی :


  مجموعه پاک نیرو سولار در زمینه طراحی و اجرای نیروگاه های فتو ولتائیک در قالب قراردادهای EPC همراه شما خواهد بود.

  سوابق اجرایی:

  1- نیروگاه 100کیلو واتی واقع دراستان اصفهان، شهرستان سجزی، مزرعه شور

  2- نیروگاه 70کیلو واتی واقع دراستان اصفهان، شهرستان سجزی

  3-نیروگاه 100کیلوواتی واقع در استان چهارمحال بختیاری، شهرستان خان میرزا

  4-نیروگاه 20کیلوواتی واقع در استان اصفهان ، شهرستان خمینی شهر

  5-نیروگاه 20کیلوواتی ( اصفهان سولار3) واقع در شهر اصفهان ، روستای کلمنجان

  6-طراحی نیروگاه سقفی امور برق شمال غرب اصفهان

  7-نیروگاه 20کیلوواتی واقع در استان اصفهان، شهرستان سجزی

  8-نیروگاه 10کیلوواتی واقع در شهر اصفهان ، خوراسگان

  9-نیروگاه 20کیلوواتی ( اصفهان سولار1) واقع در شهر اصفهان ، روستای کلمنجان

  10-نیروگاه 200کیلوواتی ( اصفهان سولار9) واقع در استان اصفهان ، شهرستان خور

  11-نیروگاه 100کیلوواتی ( اصفهان سولار8) واقع در استان اصفهان ، شهرستان جندق

  12-نیروگاه 10کیلوواتی ( اصفهان سولار10) واقع در استان اصفهان ، شهرستان جندق

  13-نیروگاه 10کیلوواتی ( اصفهان سولار11) واقع در شهر اصفهان ، خیابان دشتستان

  اجرای برنامه های تعمیرات و نگهداری نیروگاه های خورشیدی :


  مجموعه پاک نیرو سولار در زمینه تدوین و اجرای برنامه های تعمیرات و نگهداری نیروگاه های فتو ولتائیک در قالب قراردادهای ماهیانه و سالیانه همراه شما خواهد بود.

  سوابق اجرایی:

  1- نیروگاه 200 کیلو واتی واقع دراستان اصفهان شهرستان جندق

  2-نیروگاه 100 کیلوواتی واقع در شهر اصفهان ، دانشگاه آب و برق

  3- نیروگاه 70 کیلو واتی واقع دراستان اصفهان شهرستان سجزی

  4-نیروگاه 20 کیلوواتی واقع در شهر اصفهان ، روستای کلمنجان

  5-نیروگاه 20 کیلوواتی واقع در استان اصفهان ، شهرستان خمینی شهر

  6-نیروگاه300 کیلوواتی واقع در استان اصفهان ، شهرستان جرقویه

  7-دو نیروگاه 20 و 15 کیلوواتی واقع در استان اصفهان ، شهرستان کوهپایه

  8- نیروگاه 200 کیلو واتی واقع دراستان اصفهان شهرستان خور

  9- نیروگاه 100 کیلوواتی واقع در استان اصفهان ، شهرستان زواره

  10- نیروگاه 80 کیلو واتی واقع دراستان اصفهان شهرستان زفره

  اجرای برنامه های تست و سرویس نیروگاه های خورشیدی :


  مجموعه پاک نیرو سولار در زمینه تست و سرویس نیروگاه های فتوولتائیک در قالب قراردادهای ماهیانه و سالیانه همراه شما خواهد بود. تست های به روز قابل اجرا عبارتند از :

 • 1- تست I-V curve
 • 2- تست ترموگرافی
 • 3- تست الکترولومینسنس
 • سوابق اجرایی در زمینه سامانه های کیلوواتی:

  1- نیروگاه100 کیلوواتی واقع شهرستان اصفهان شهرداری حبیب آباد

  2-نیروگاه 100کیلوواتی واقع در شهر نائین، آقای نوروزی

  3-نیروگاه 40کیلوواتی واقع درشهر نائین ، آقای متولیان

  4- نیروگاه100 کیلوواتی واقع شهرستان اصفهان، آقای حسینی

  5-نیروگاه 100کیلوواتی واقع در شهر نائین، آقای محمدی

  6-نیروگاه 100کیلوواتی واقع درشهرکاشان ، آقای هنردار

  7- نیروگاه20 کیلوواتی واقع شهرستان اصفهان شهرداری کلیشاد

  8-نیروگاه 20کیلوواتی واقع درسقف شرکت توزیع برق استان اصفهان

  9-نیروگاه 10کیلوواتی واقع درسقف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

  10-نیروگاه 100کیلوواتی واقع درشهرستان زواره ، آقای شفیعی

  11-نیروگاه 15 کیلوواتی واقع درخمینی شهر ، آقای سعیدی

  12-نیروگاه 100کیلوواتی واقع در جندق

  13-نیروگاه 100کیلوواتی دانشکده صنعت آب و برق دربختیار دشت اصفهان

  14-نیروگاه سقفی 20 کیلوواتی بهاران

  15-نیروگاه 100کیلوواتی واقع درشهرستان کاشان، آقای حسامی1

  16-نیروگاه 20 کیلوواتی واقع درشهرستان نایین، آقای احسان بخش

  17-نیروگاه 80 کیلوواتی واقع درشهرستان زفره، آقای قاسمی

  18-نیروگاه 20 کیلوواتی کلمنجان1، آقای حیدر ناظمی

  19-نیروگاه 20 کیلوواتی کلمنجان2، آقای محمدعلی ناظمی

  20-نیروگاه 100 کیلوواتی واقع در منطقه صنعتی جی، آقای منصوری

  21-نیروگاه 5 کیلوواتی واقع درسقف امور برق شمال غرب اصفهان

  22-نیروگاه 100 کیلوواتی واقع در شهرستان کاشان، آقای بسیطی

  23-نیروگاه 100کیلوواتی واقع درشهرستان کاشان، آقای حسامی2

  24-نیروگاه 100کیلوواتی واقع درشهرستان کاشان، آقای محبی زاده1

  25-نیروگاه 100کیلوواتی واقع درشهرستان کاشان، آقای محبی زاده2

  26-نیروگاه 80 کیلوواتی واقع درشهر نائین ، آقای حیدری

  27-نیروگاه 10 کیلوواتی واقع درشهر نائین ، آقای پوربافران